Vlajky států v CSS spritu

Jednoduše vložte průhledný obrázek 1x1 pixel a přiřadit mu třídu flag and flag-{kód země}.

Kód země zadejte ve formátu ISO 3166-1 alpha-2. Například k vlajce Česká republika:

<img src="blank.gif" class="flag flag-cz" alt="Czech Republic" />